00
00
00
00
NGÀY
GIỜ
PHÚT
GIÂY

DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ

DIỄN GIẢ (dự kiến)

Ông Giang Trần Minh Thành

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
Tập đoàn GEM GROUP

Ông Đinh Thanh Sơn

Phó tổng giám đốc
Viettel Post

Ông Nguyễn Thế Hiệp

Phó giám đốc
Sở Công Thương Hà Nội

Ông Trần Mạnh Nam

Giám đốc khối doanh nghiệp
VNPAY

Ông Ngô Mạnh Hà

Thành viên Hội đồng khoa học công nghệ quốc gia
Giám đốc dự án Đảm bảo giao dịch trong TMĐT 

Ông Đỗ Hữu Hưng

Tổng giám đốc
Access Trade Việt Nam

Bà Nguyễn Quỳnh Anh

Phó chủ tịch
Ủy ban cạnh tranh quốc gia
Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Lâm Thanh

Đại diện TikTok Việt Nam

Bà Lê Hoàng Oanh

Cục trưởng
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương

Ông Lê Đức Anh

Giám đốc
Trung tâm Tin học
 và Công nghệ số

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhật 

Trưởng phòng
Bảo vệ Người Tiêu dùng
Shopee Việt Nam

Ông Phan Trọng Đạt

Quyền Giám đốc
Trung tâm Hoà giải Việt Nam 
thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)